Δήλωση απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων BIAN A.E (Πολιτική Απορρήτου)

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: Απρίλιος 2020

Για εμάς στην ΒΙΑΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία» και «εμείς» ) είναι ιδιαίτερης σημασίας η επικοινωνία μαζί σας και οι πληροφορίες που μπορούμε να σας παρέχουμε.

Περιεχόμενα

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Απορρήτου) περιγράφει:

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα σας δεδομένα
 2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για σας και σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται
 3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 4. Σε ποια νόμιμη βάση στηριζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
 6. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 7. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ
 8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
 10. Τι συμβαίνει αν δεν θέλετε να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας
 11. Στοιχεία επικοινωνίας
 12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή
 13. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΑΝ Α.Ε. ,«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε.» ” με δ.τ. «ΒΙΑΝ Α.Ε.» η οποία έχει την έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ. 15, 14ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για σας και σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο φυσικό πρόσωπο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν και μπορούν να το ταυτοποιήσουν.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Επίσης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλες πηγές τα οποία αποκτά νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργάζεται.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

o Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, περιγραφή παραπόνου για τη διαχείριση παραπόνων κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

o Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο για την παροχή ιατρικών πληροφοριών κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

o Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, όνομα Φαρμάκου/ένδειξη-περιγραφή ανεπιθύμητης ενέργειας, ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, ημερομηνία γέννησης για την αναγγελία ανεπιθύμητων ενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

o Oνοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και διεύθυνση αποστολής του δώρου προκειμένου να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς καταναλωτικών και άλλων μη συνταγογραφούμενων προϊόντων μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

o Oνοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανταποκρίνονται σε διαφημιστικές καμπάνιες και επιλέγουν να εγγραφούν σε newsletter μη συνταγογραφούμενων προϊόντων μας κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

o η διεύθυνση ΙΡ σας και οι σελίδες που επισκεφτήκατε πριν και μετά την επίσκεψή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, πληροφορίες που αναζητήσατε στους ιστότοπους, πότε και για πόσο καιρό επισκεφθήκατε τους ιστότοπους και τον χρόνο που δαπανήσατε σε αυτές τις σελίδες, τον ιστότοπο που σάς παρέπεμψε στον ιστότοπο, πληροφορίες για τη συσκευή σας, όπως ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, το μοντέλο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του και τα στοιχεία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, για στατιστικούς λόγους.

o Oνοματεπώνυμο, e-mail και άλλες προσωπικές πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.

o Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας που συλλέγονται για άσκηση δικαιωμάτων σας.

o Πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, από υποψήφιους εργαζόμενους μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.

o Πληροφορίες που παρέχονται κατά την επικοινωνία με την γραμμή Επιχειρηματικής Δεοντολογίας/ Εταιρικής Συμμόρφωσης (όπως όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δώσει το υποκείμενο κατά τη χρήση του εν λόγω καναλιού επικοινωνίας) για την υποβολή παραπόνων .

3.Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

Α. Να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας όπως:

Β. Να ανταπεξέλθουμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Γ. Να βελτιώνουμε τις καθημερινές μας λειτουργίες:

Τέλος, η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

4. Σε ποια νόμιμη βάση στηριζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο, υπακούοντας στις αρχές της νομιμότητας και εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

5.Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε συναλλακτική ή άλλη σχέση μαζί σας.

Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων:

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από: (i) τις απαιτήσεις της νομοθεσίας [λ.χ. φορολογική νομοθεσία, απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης (Pharmacovigilance-PV)], (ii) τη φύση και τις απαιτήσεις της σχέσης μας μαζί σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας.

 1. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Εντός της Εταιρείας, τα δεδομένα σας λαμβάνουν μόνον τα άτομα και τα τμήματα τα οποία τα χρειάζονται για την εκπλήρωση συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και στο πλαίσιο συνεργασίας, υπηρεσιακών αναγκών κλπ. Τα άτομα αυτά είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου], παρά μόνον όταν μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στις χώρες αυτές, στις οποίες διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμοι, ή να μην παρέχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Η Εταιρεία μας, διασφαλίζει σε αυτήν την περίπτωση ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας με εξαίρεση τη συμμόρφωση σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 1. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ

Κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, και να προβούμε στη δημιουργία προφίλ, χωρίς όμως αυτή να διενεργείται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης επί τη βάση αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, εάν προβούμε στο μέλλον στη διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης με κατάρτιση προφίλ θα έχουμε προηγουμένως λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

8.Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας μας έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ούτως ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για την πλοήγησή σας σε αυτά.

Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα και τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας (firewalls), αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (privacy by design and by default) αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια περιοδικών ελέγχων κλπ. Δυστυχώς, κανένα σύστημα αποστολής ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές.

Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

Χρήση ιστότοπων που δεν μας ανήκουν ή δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας (Links)-Υπηρεσίες Τρίτων:

Ο ιστότοπος ίσως παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ (τα άρθρα 15-22 )του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Σε περίπτωση άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα σχετικά αιτήματα των χρηστών θα διαβιβάζονται και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες στους οποίους αυτά γνωστοποιήθηκαν/διαβιβάστηκαν, κατά τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο στους 2 μήνες. Για την εν λόγω παράταση, η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Οποιοδήποτε αίτημα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τα αιτήματα πρόσβασης διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας παρέχονται δωρεάν, Η Εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει τα διοικητικά έξοδα για τον χειρισμό αιτήματος που είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του ή να απορρίψει αιτήματα όταν διακυβεύουν το ιδιωτικό απόρρητο άλλων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την σχετική Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων .

10. Τι συμβαίνει αν δεν θέλετε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε τη χορήγησή της. Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή σας, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

11.Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνα:800-1100266 (τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση 365/7/24)

+30-210-8009422, 210 8009111

Τηλεομοιοτυπία (Fax):+30 210 6475628

Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός Τατοΐου,18ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-

Λαμίας ,146 71, Νέα Ερυθραία

 1. Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Σε περίπτωση που το ζήτημα σας δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Στη σχετική ιστοσελίδα της θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών: http://www.dpa.gr